[1]
T. Trần Thị Bích, Xác định độ thấm có hiệu của mô hình bê tông bị nứt bằng phương pháp PTHH, vn, vol 72, số p.h 9, tr 1047-1056, tháng 11 1200.