[1]
B. Lý Hải, A. Nguyễn Thùy, V. Mai Thị Hải, và H. Nguyễn Hữu, Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo dự báo mô đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nền đường, vn, vol 72, số p.h 8, tr 994-1009, 1634230800.