[1]
D. Lê Bá và H. Phạm Duy, Mô phỏng 3D vết nứt trong bê tông sử dụng ứng suất chính trong phương pháp phần tử rời rạc, vn, vol 72, số p.h 8, tr 882-892, 1634230800.