Bùi Thị Thanh, H., Phạm Khánh, H., Hà Duy, D. và Vũ Thị, X. (1613322000) Thu hồi hợp chất đất hiếm từ nam châm NdFeB của ổ cứng máy tính thải và thăm dò khả năng ức chế ăn mòn đối với hợp kim nhôm, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(2), tr 204-214. doi: 10.47869/tcsj.72.2.6.