Trần Văn, K. và Nguyễn Đức, K. (1576429200) Quy hoạch tối ưu vị trí trạm điện kéo trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị sử dụng thuật toán quy hoạch nguyên , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(4), tr 264-278. doi: 10.25073/tcsj.70.4.14.