Đào Thanh, T. (1582909200) Thiết bị thu thập dữ liệu không dây sử dụng cảm biến áp điện ứng dụng trong đo dao động kết cấu cầu , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(2), tr 135-144. doi: 10.25073/tcsj.71.2.8.