Phạm Văn, P. và Nguyễn Xuân, H. (1582909200) Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(2), tr 80-90. doi: 10.25073/tcsj.71.2.3.