Lê Minh, N., Lê Văn, H. và Trần Đức, C. (1582909200) Khảo sát độ chính xác bố trí tim tuyến đường bẳng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(2), tr 70-79. doi: 10.25073/tcsj.71.2.2.