Bùi Ngọc, T., Nguyễn Ngọc, L., Nguyễn Viết, T. và Ngô Văn, M. (1582909200) Ứng dụng mô hình ‘nứt theo tổng biến dạng’ phân tích ứng xử phi tuyến của bản bê tông cốt thép chịu lực nén xiên, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(2), tr 56-69. doi: 10.25073/tcsj.71.2.1.