Nguyễn Trung, H. và Kiều Công, T. (1579107600) Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(5), tr 397-406. doi: 10.25073/tcsj.70.5.4.