Lê Bá, D. và Phạm Duy, H. (1634230800) Mô phỏng 3D vết nứt trong bê tông sử dụng ứng suất chính trong phương pháp phần tử rời rạc, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(8), tr 882-892. doi: 10.47869/tcsj.72.8.3.