Ngô Đức, Chinh. 1603818000. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Cường độ Chịu Nén Và Sự Co Ngót Của Bê Tông đất. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (8), 924-34. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.8.4.