Nguyễn Văn, Nghĩa, và Dũng Đỗ Việt. 1587661200. “Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo, Thử Nghiệm Card điều Khiển điện áp Máy Phát điện Phụ Trợ Cho đầu Máy D19E” . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (3), 295-304. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.3.13.