NGUYỄN XUÂN, L.; LÊ BÁ, A.; VŨ BÁ, T.; NGUYỄN DUY, T.; NGUYỄN NGỌC, L. Phân tích sự phân bố nhiệt độ do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép ở tuổi sớm bằng phương pháp đồng nhất hóa . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 6, p. 738-752, 16289604001628960400.