NGUYỄN ĐỨC, D.; NGUYỄN DUY, T.; THÁI KHẮC, C. Nghiên cứu các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 6, p. 687-701, 16289604001628960400.