ĐẶNG MINH, T.; TRẦN DANH, H. Nghiên cứu quy luật thời gian xe đến thực tế với dòng giao thông hỗn hợp trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 5, p. 580-590, 16236900001623690000.