BÙI THỊ THANH, H.; PHẠM KHÁNH, H.; HÀ DUY, D.; VŨ THỊ, X. Thu hồi hợp chất đất hiếm từ nam châm NdFeB của ổ cứng máy tính thải và thăm dò khả năng ức chế ăn mòn đối với hợp kim nhôm. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 2, p. 204-214, 16133220001613322000.