HÀ THANH, T.; NGUYỄN MINH, H. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại hà nội - sử dụng dữ liệu toàn mạng 2011-2019. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 2, p. 180-192, 16133220001613322000.