PHẠM LÊ, T.; NGUYỄN ĐỨC, T. Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 9, p. 1094-1106, 16090884001609088400.