VŨ VĂN, T. Thiết kế bộ điều khiển H∞/LPV cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 9, p. 1061-1072, 16090884001609088400.