HOÀNG HƯƠNG, G.; NGUYỄN THỊ VÂN, H. Đánh giá hoạt động của sàn giao dịch vận tải Việt Nam trên quan điểm doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 6, p. 690-700, 15985476001598547600.