ĐÀO VĂN, ĐÔNG; LƯ THỊ, Y.; NGUYỄN NGỌC, L. Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính của công nghệ bê tông asphalt tái chế ấm . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 5, p. 472-485, 15932772001593277200.