NGUYỄN VĂN, N.; ĐỖ VIỆT, D. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 3, p. 295-304, 15876612001587661200.