LÊ MINH, T.; MAI THỊ THU, H. Xây dựng hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng thông qua mạng cảm biến không dây và IOT. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 3, p. 274-284, 15876612001587661200.