TRẦN VĂN, K.; NGUYỄN ĐỨC, K. Quy hoạch tối ưu vị trí trạm điện kéo trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị sử dụng thuật toán quy hoạch nguyên . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 4, p. 264-278, 15764292001576429200.