ĐỖ ANH, T.; VŨ XUÂN, T.; HOÀNG VIỆT, H.; HOÀNG THỊ, T.; NGUYỄN HOÀI, N. Mức độ thủy hóa và sự phát triển cường độ trong bê tông cường độ cao. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 2, p. 85-94, 15737508001573750800.