NGUYỄN SONG THANH, T.; DƯƠNG VĂN, H.; VŨ NGỌC, ÁNH. Tính toán và lựa chọn kết cấu khung sườn máy bay tải trọng 10 kg sử dụng trong nông nghiệp . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 1, p. 32-42, 15685668001568566800.