ĐÀO THANH, T. Thiết bị thu thập dữ liệu không dây sử dụng cảm biến áp điện ứng dụng trong đo dao động kết cấu cầu . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 2, p. 135-144, 15829092001582909200.