PHẠM VĂN, P.; NGUYỄN XUÂN, H. Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 2, p. 80-90, 15829092001582909200.