NGUYỄN TRUNG, H.; KIỀU CÔNG, T. Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 5, p. 397-406, 15791076001579107600.