NGUYỄN ĐỨC, D.; NGUYỄN DUY, T.; THÁI KHẮC, C. Ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn đến co ngót của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 3, p. 268-276, 16499556001649955600.