TRẦN THỊ CẨM, H. Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính Marshall và khả năng kháng lún vệt bánh của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng chất kết dính bitum-epoxy ở Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 73, n. 2, p. 189-201, 16448868001644886800.