Nguyễn Xuân, L., Lê Bá, A., Vũ Bá, T., Nguyễn Duy, T., & Nguyễn Ngọc, L. (1628960400). Phân tích sự phân bố nhiệt độ do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép ở tuổi sớm bằng phương pháp đồng nhất hóa . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(6), 738-752. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.6.6