Nguyễn Đức, D., Nguyễn Duy, T., & Thái Khắc, C. (1628960400). Nghiên cứu các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(6), 687-701. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.6.2