Bùi Thị Thanh, H., Phạm Khánh, H., Hà Duy, D., & Vũ Thị, X. (1613322000). Thu hồi hợp chất đất hiếm từ nam châm NdFeB của ổ cứng máy tính thải và thăm dò khả năng ức chế ăn mòn đối với hợp kim nhôm. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(2), 204-214. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.2.6