Hà Thanh, T., & Nguyễn Minh, H. (1613322000). Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại hà nội - sử dụng dữ liệu toàn mạng 2011-2019. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(2), 180-192. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.2.4