Trần Thị Vân, N., Trương Hoành, S., & Trần Vĩnh, H. (1603818000). Nghiên cứu chế tạo lớp mạ composite Ni-cBN trên nền phẳng để chế tạo thanh đá mài và đĩa mài cBN bằng phương pháp mạ điện hóa. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(8), 935-943. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.8.5