Ngô Đức, C. (1603818000). Nghiên cứu thực nghiệm cường độ chịu nén và sự co ngót của bê tông đất. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(8), 924-934. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.8.4