Trịnh Đức, Q., & Đặng Việt, P. (1598547600). Mô hình hóa và nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng chỉnh lưu 24-xung lên sóng hài điện áp lưới trên phần mềm Matlab. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(6), 701-711. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.6.6