Hoàng Thị ThanhN., & Nguyễn Quang, T. (1576429200). Đo đạc và phân tích chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri của mặt đường bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(4), 352-363. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.22