Trần Văn, K., & Nguyễn Đức, K. (1576429200). Quy hoạch tối ưu vị trí trạm điện kéo trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị sử dụng thuật toán quy hoạch nguyên . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(4), 264-278. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.14