Nguyễn Song Thanh, T., Dương Văn, H., & Vũ Ngọc, Ánh. (1568566800). Tính toán và lựa chọn kết cấu khung sườn máy bay tải trọng 10 kg sử dụng trong nông nghiệp . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(1), 32-42. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.1.41