Ngô Văn, M. (1568566800). Phân tích nguyên nhân gây ra nứt xiên vách dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau của cầu đúc hẫng cân bằng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(1), 21-31. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.1.40