Đào Thanh, T. (1582909200). Thiết bị thu thập dữ liệu không dây sử dụng cảm biến áp điện ứng dụng trong đo dao động kết cấu cầu . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(2), 135-144. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.8