Phạm Văn, P., & Nguyễn Xuân, H. (1582909200). Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(2), 80-90. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.3