Nguyễn Trung, H., & Kiều Công, T. (1579107600). Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(5), 397-406. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.4