Nguyễn Đức, D., Nguyễn Duy, T., & Thái Khắc, C. (1649955600). Ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn đến co ngót của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(3), 268-276. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.3.5