(1)
Vũ Văn, N.; Phạm Văn, K. Sự Phát Triển Của Sóng Stem Dọc đê Tường đứng Dạng Rỗng. vn 1623690000, 72, 525-535.