(1)
Nguyễn Thùy, A.; Lý Hải, B. Dự đoán Sức Kháng Cắt Của Dầm Bê Tông Cốt Thanh FRP Không Có Cốt Thép đai Sử Dụng Mạng Thần Kinh Nhân Tạo. vn 1609088400, 71, 1047-1060.