(1)
Trần Thị Vân, N.; Trương Hoành, S.; Trần Vĩnh, H. Nghiên Cứu Chế Tạo Lớp Mạ Composite Ni-CBN Trên Nền Phẳng để Chế Tạo Thanh đá Mài Và đĩa Mài CBN Bằng Phương Pháp Mạ điện Hóa. vn 1603818000, 71, 935-943.